top of page

Onze benadering van de zorg


Motivational interviewing

De meeste chronische pijnklachten ontstaan door verkeerd gedrag. Bent u of kent u iemand die chronische pijnklachten heeft en vermoedt u dat dit (mede) veroorzaakt wordt door een verkeerd gedragspatroon?


Onze therapeuten zijn geschoold om door middel van motivational interviewing gedragsverandering te bevorderen. Deze geprekstechniek is een bewezen effectieve methode evidenced based methodiek die u inzicht en handvatten geeft meer resultaat te boeken bij gedragsverandering. Het is een op samenwerking gerichte gesprekstechniek die iemands intrinsieke motivatie en bereidheid tot verandering ontlokt en versterkt.


Intrinsieke motivatie is een belangrijke voorspeller van toekomstig en lange termijn gedrag. Hoe meer intrinsieke motivatie, hoe beter iemand zijn gedrag kan veranderen.


Heldere en inclusieve communicatie

Onze therapeuten hebben via Pharos een training gevolgd voor het communiceren met laaggeletterden. In Nederland zijn ongeveer 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder die laaggeletterd zijn. Dit houdt in dat zij moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Ook heeft ongeveer 29% van de Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit betekent dat een derde van alle Nederlanders moeite heeft met het zoeken, beoordelen, interpreteren en toepassen van informatie over gezondheid. De grootste groep laaggeletterden bestaat uit oudere autochtonen met een middelbaar opleidingsniveau (45%). Daarnaast heeft ongeveer een derde van alle laaggeletterden een niet-westerse migratieachtergrond (30%).Laaggeletterden hebben volgens onderzoek moeite met het maken van keuzes die goed zijn voor hun gezondheid. Hierdoor hebben zij een verhoogd risico op astma, COPD, diabetes, kanker, hart- en vaatziekten en psychische klachten.


Andere gevolgen van laaggeletterdheid zijn onder andere een verhoogd risico op het verkeerd innemen van medicatie omdat de instructies en/of de informatie in de bijsluiter niet begrepen wordt, bijvoorbeeld een brief van de huisarts met informatie over een diagnose en de bijbehorende adviezen, die door laaggeletterden lastig te interpreteren valt. Wij nemen laaggeletterdheid serieus en willen deze groep patiënten zo goed mogelijk helpen met hun klachten en waar nodig extra begeleiding geven bij het maken van leefstijl en gezondheidskeuzes. Ook bieden we extra uitleg van bijsluiters en medische informatie. Daarbij maken we ook gebruik van plaatjes en uitgeschreven adviezen waar dit nodig is. Heeft u of een kennis moeite heeft lezen en schrijven en/of beperkte vaardigheden heeft om gezondheidsadviezen op te volgen? Neem dan hierover contact met ons op, zodat we u kunnen adviseren over hoe wij u kunnen ondersteunen bij een gezond levensstijl en het volgen van medische richtlijnen. Een integrale benadering van klachten door middel van bewegingsketens


Wist u dat de meeste klachten in het lichaam ergens anders in het lichaam ontstaan? Onze fysiotherapeuten hebben een cursus gevolgd in bewegingsketens. Dit houdt in dat zij kijken naar de oorzaak waar de klacht vandaan komt. Meestal komt dit vandaan vanuit een ”verkeerde” houding. Sta je toevallig met de voeten iets naar buiten, met de knieën op slot, met de bekken te veel naar voren, te ver voorovergebogen of juist té recht op? Dit kunnen allemaal redenen zijn waardoor ergens anders in je lichaam een klacht ontstaat. Doordat onze fysiotherapeuten hierin geschoold zijn weten zij precies waar ze naar moeten kijken en wat ze moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat niet alleen de gevolgen van de klacht, maar ook de oorzaak ervan wordt behandeld en opgelost. Dit zorgt voor een effectievere behandeling en voor een verlaagde kans dat de klacht terugkomt.

23 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page